เข้าชม

Osmar Prado

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1947-08-18

สถานที่เกิด: São Paulo, São Paulo, Brazil

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:

Osmar Prado