Lượt xem

Osmar Prado

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1947-08-18

Nơi Sinh: São Paulo, São Paulo, Brazil

Còn được Biết đến Như:

Osmar Prado