1573 Visninger
Farlig rase

Farlig rase

1573 Visninger
Menneskelig romforskning har blant annet bestått i å sende signaler ut i verdensrommet. En vakker dag kommer det en respons, nærmere bestemt en DNA-kode og en forespørsel om å forbinde den med vår egen. Doktor Xavier Fitch utfører operasjonen, og resultatet blir den vakre kvinnen "SIL". Gradvis utvikler hun seg i en lite hyggelig retning, og oppfører seg mer og mer som et monster fra det ytre rom. Hvilket hun også er, og hennes eksistens truer vår egen. Et kobbel med spesialister får dermed oppdraget å tilintetgjøre henne, noe som viser seg å være en svært utfordrende oppgave.

Runtime: 109 minutter

Kvalitet: HD

Løslatt: Jul 07, 1995

IMDb: 5