The Daily Show

The Daily Show

503 เข้าชม

ประเภท: ,

ดาว:

พวกลูกเรือ: Jon Stewart

ประเทศ: US

สตูดิโอ: Comedy Central

เวลา: 30:22 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Jul 22, 1996

วันที่ออกอากาศล่าสุด: May 23, 2024

ตอนที่: 3930 ตอนที่

ฤดู: 29 ฤดู

IMDb: 4.7