11 tháng 5 ngày

11 tháng 5 ngày

2 เข้าชม

ประเภท: ,

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: Nguyễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh, Lại Phương Thảo

ประเทศ: VN

สตูดิโอ: VTV

เวลา: 44:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Jul 28, 2021

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Nov 10, 2021

ตอนที่: 46 ตอนที่

ฤดู: 1 ฤดู

IMDb: 3.5

คำสำคัญ:, ,