เข้าชม

White Sugar

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด:

สถานที่เกิด: South Korea

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Baek Seol-tang, 白雪糖, 백설탕

White Sugar