เข้าชม

Jasper Cole

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด:

สถานที่เกิด: Athens, Georgia, USA

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 贾斯珀·科尔

Jasper Cole