Nàng Thơ Của Miller

Nàng Thơ Của Miller

379 Lượt xem
Một nhà văn trẻ sớm phát triển tham gia cùng giáo viên viết văn sáng tạo ở trường trung học của mình trong một bộ phim đen tối dành cho lứa tuổi mới lớn, xem xét những ranh giới mờ nhạt của mối liên hệ cảm xúc giữa giáo sư và người được bảo trợ.

Thời Gian Chạy: 93 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Jan 18, 2024

IMDb: 4.1