Gia Đình x Điệp Viên Mã: Trắng

Gia Đình x Điệp Viên Mã: Trắng

250 Lượt xem
Trong bộ phim lần này, sau khi nhận được yêu cầu thay thế mình trong Chiến dịch Strix, Loid Forger quyết định giúp con gái Anya chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn tại Học viện Eden bằng cách nấu bữa ăn yêu thích của hiệu trưởng để tránh bị thay thế khỏi nhiệm vụ mật. Nhưng từ đây, gia đình Forger phát hiện ra bí mật kinh hoàng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

Thời Gian Chạy: 110 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Dec 22, 2023

IMDb: 4.6