Jackie Brown

Jackie Brown

6120 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: , , , , ,

Quốc gia: United States of America

Ngôn ngữ: English

Xưởng: Miramax, A Band Apart, Lawrence Bender Productions, Mighty Mighty Afrodite Productions

Thời Gian Chạy: 154 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Dec 25, 1997

IMDb: 3.64