I Dream of Jeannie

I Dream of Jeannie

741 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: ,

Phi hành đoàn: Sidney Sheldon, Herb Wallerstein, Claudio Guzmán, Sheldon Schrager

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 25:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 18, 1965

Ngày phát sóng cuối cùng: May 26, 1970

Tập: 139 Tập

Mùa: 5 Mùa

IMDb: 3.163