Pinky and the Brain

Pinky and the Brain

673 Lượt xem

Thể Loại: , , , ,

Ngôi Sao: ,

Phi hành đoàn: Tristin Cole, Steven Spielberg, Tom Ruegger, Peter Hastings, Charles M. Howell IV, Peter Hastings

Quốc gia: US

Xưởng: The WB

Thời Gian Chạy: 21:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 09, 1995

Ngày phát sóng cuối cùng: Nov 04, 1998

Tập: 95 Tập

Mùa: 4 Mùa

IMDb: 3.3