The Tonight Show with Jay Leno

The Tonight Show with Jay Leno

81 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao:

Phi hành đoàn: Michael Patrick Jann, Michael Riedel, Wayne Kline, Steve Ridgeway, Jay Leno, Jon Macks

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 63:60 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: May 25, 1992

Ngày phát sóng cuối cùng: Nov 19, 2013

Tập: 2643 Tập

Mùa: 21 Mùa

IMDb: 5.6