Chicago Hope

Chicago Hope

70 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: David E. Kelley, Bill D'Elia, Henry Bromell, Marjorie David, Michael Dinner, Kevin Arkadie

Quốc gia: US

Xưởng: CBS

Thời Gian Chạy: 60:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 18, 1994

Ngày phát sóng cuối cùng: May 04, 2000

Tập: 141 Tập

Mùa: 6 Mùa

IMDb: 3.807