เข้าชม

Ng Kin-hung

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Production

วันเกิด:

สถานที่เกิด:

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 伍健雄, Kin Hung Ng

Ng Kin-hung