Miami Vice

Miami Vice

400 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Michael Mann, Mel Swope, George E. Crosby, Anthony Yerkovich, Dick Wolf, Liam O'Brien

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 42:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 16, 1984

Ngày phát sóng cuối cùng: Jun 28, 1989

Tập: 111 Tập

Mùa: 5 Mùa

IMDb: 3.52