In the Heat of the Night

In the Heat of the Night

54 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Carroll O'Connor, Fred Silverman

Quốc gia: US

Xưởng: CBS

Thời Gian Chạy: 60:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Mar 06, 1988

Ngày phát sóng cuối cùng: May 16, 1995

Tập: 146 Tập

Mùa: 8 Mùa

IMDb: 3.574