Law & Order

Law & Order

556 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: David Shore, Arthur Penn, William M. Finkelstein, Dick Wolf

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 42:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 13, 1990

Ngày phát sóng cuối cùng: May 16, 2024

Tập: 501 Tập

Mùa: 24 Mùa

IMDb: 3.6