Mystery Science Theater 3000

Mystery Science Theater 3000

186 Προβολές

Είδος: ,

Αστέρια: , , , ,

Πλήρωμα: Jim Mallon, Colleen Henjum, Joel Hodgson, Frank Conniff, Mary Jo Pehl, Paul Chaplin

Χώρα: US

Στούντιο: Comedy Central, Syfy

Χρόνος εκτέλεσης: 92:97 λεπτά

Ποιότητα: HD

Πρώτη ημερομηνία αέρα: Nov 25, 1989

Τελευταία ημερομηνία αέρα: Sep 12, 1999

Επεισόδιο: 176 Επεισόδιο

Εποχή: 10 Εποχή

IMDb: 3.3

Λέξεις-κλειδιά:, , , ,