Mystery Science Theater 3000

Mystery Science Theater 3000

187 เข้าชม

ประเภท: ,

ดาว: , , , ,

พวกลูกเรือ: Michael J. Nelson, David Sussman, Mary Jo Pehl, Kevin Murphy, Jim Mallon, Frank Conniff

ประเทศ: US

สตูดิโอ: Comedy Central, Syfy

เวลา: 92:97 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Nov 25, 1989

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Sep 12, 1999

ตอนที่: 176 ตอนที่

ฤดู: 10 ฤดู

IMDb: 3.302