Mystery Science Theater 3000

Mystery Science Theater 3000

187 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , ,

Phi hành đoàn: Michael J. Nelson, David Sussman, Mary Jo Pehl, Kevin Murphy, Jim Mallon, Frank Conniff

Quốc gia: US

Xưởng: Comedy Central, Syfy

Thời Gian Chạy: 92:97 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Nov 25, 1989

Ngày phát sóng cuối cùng: Sep 12, 1999

Tập: 176 Tập

Mùa: 10 Mùa

IMDb: 3.3